ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 ฉพ.1 พพ.

ผู้แต่ง: รศ ดร.พิทยา สุวคันธ์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา