ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ฉบับยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

ผู้แต่ง: ศุภากาญน์ ทิบชัย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา