ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารพัดพันธุ์พืชที่ยืดอายุให้ชีวิตของเรา

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: สุขภาพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ข้อปฏิบัติการกินอาหาร10ข้อส่งผลต่อความยั่งยืนให้ชีวิต
1.กินอาหารครบ5 หมู่ ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
2 .กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
3. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ
4. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
5. กินอาหารที่มีแต่ไขมันพอควร
6.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
7. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
8. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
9.วิธีการการใช้แนวปฏิบัติตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงกัน