ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผู้นำทางความคิดพลิกชีวิตชนทั้งโลก

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ไม่ใช่แค่เก่งงานเก่งคนเก่งตัวตนเท่านั้น
ก้าวสู่การเปลี่ยน “ความคิดและ“ทัศนคติ”
สร้างวิธีคิด”ใหม่ที่จะพลิกชีวิตใหม่ให้หมู่ชนทั้งโลก