ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือตั้งชื่อ

ผู้แต่ง: วาโยรี จิตอนันต์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์ เพชรประกายราคาปก 250 บาท ลด 20% คงเหลือ 200 บาท
"คู่มือตั้งชื่อ" เป็นตัวแทนของบุคคลนั้นตั้งแต่แรกเกิด ไปจนวันตาย ชื่อจึงมีความสำคัญ และมีความหมาย
เพราะชื่อเป็นตัวชี้ชัด ของการเป็นผู้นั้น เสมอนอกเหนือไปจาก วันที่/เดือน/พ.ศ. และเวลาเกิดแล้ว ชื่อ หรือ นามนั้น
จะต้องตั้งให้ตรงกับวัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้นั้นอีกด้วยจึงจะดีที่สุด "คู่มือตั้งชื่อ" เล่มนี้ จึงให้ความสำคัญกับบุคคลที่เกิดวันต่าง ๆ
และวิธีการเลือกหมวดอักษร มานำหน้านามได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะนำความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ความสำเร็จมาให้กับผู้นั้นอย่างเต็มที่
การเลือกหมวอักษรนำหน้านามจึงแบ่งเอาไว้ สองหมวดนั่นคือ พยัญชนะที่เป็นมงคล ของคนในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่สุดสำหรับคนแต่ละวัน
และยังกล่าวถึงพยัญชนะที่ไม่เป็นมงคล และควรหลีกเลี่ยงอีกด้วย จึงจะทำให้ผู้นั้นพ้นทุกข์พ้นจากวิบากกรรม พ้นจากเคราะห์กรรมต่าง ๆ นานา
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com