ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์ญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในปัจจุบันนี้ภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เคย มีผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
การมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นความได้เปรียบในด้านอาชีพการงาน มีการสอบเลื่อนชั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการสอบเข้าสถาบันการศึกษา
ซึ่งการรู้คำศัพท์ญี่ปุ่นที่หลากหลายจะช่วยให้คุณพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดียิ่งขึ้น
หนังสือ "ศัพท์ญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์" Completc Japanese Vocabulary เล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ญี่ปุ่นที่จำเป็นไว้ถึง 35 หมวด มากกว่า 4,000 คำ
โดยได้แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ที่ครอบคลุมรอบตัวเรา ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะการนำไปใช้ พูด / อ่าน / เขียน ในชีวิตประจำวัน
การเสริมความรู้เพื่อใช้สอบหรือการทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ