ข้อมูล eBook

ชื่อ: Bitkub New Gen Leader บริหารอย่างคนรุ่นใหม่

ผู้แต่ง: จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 
หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวทางอย่างชัดเจนที่จะใช้บทบาทของการเป็นผู้ออกแบบ
องค์กร (Organization Design) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร ในการดูแลงานและพนักงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น 
“Great Company” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของบิทคับ และเป็นมุมมองที่น่าสนใจที่ผู้บริหารและ HR ทุกท่านไม่ควรพลาด