ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรประณีต & เกษตรหลังเกษียณ ปลอดภัย ยั่งยืน

ผู้แต่ง: เกรียงไกร ยอดชมภู

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การทำเกษตรแบบประณีต เป็นการทำแบบเข้าใจธรรมชาติ ใช้พื้นที่ประมาณ า ไร่สามารถปลูกพืชในครัวเรือนไว้กินไว้ใช้ได้อย่างครบถ้วน
โดยไม่ใช้สารเคมืใดๆ ในกระบวนการปลูก หากเหลือกินก็นำมาขายได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงปลาหรือไก่ก็ได้ และถ้าหากมีพื้นที่มากกว่า 1 ไร่
ก็สามารถขยายออกไปได้ โดยไม่ใช่การลงทุนใหญ่ครั้งเดียวที่จะมีความเสี่ยงมาก เป็นการทำการเกษตรแบบพอเพียงสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขให้กับครอบครัวอย่างปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตรลักษณะนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เข้าวัยเกษียณ
คืออายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว ร่างกายสมองและความคิดยังสมบูรณ์ สามารถลงแปลงปฏิบัติการโดยใช้ความคิด แรงกาย
เท้าที่ทำได้บนพื้นที่จำกัดเป็นการออกกำลังกายแล้วได้ทรัพย์ของวัยเกษียณ สร้างประใยชน์บนพื้นที่จำกัดได้อย่างใกล้ชิด
ใช้แรงงานตนเองหรือสมาซิกในครอบครัว โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานข้างนอกการลงทุนน้อยทำแบบค่อยเป็นค่อยไป
สามารถเลี้ยงชีพอย่างมีความสุขปลอดภัยจากสารเคมีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวอีกแนวทางหนึ่ง การทำการเกษตรแบบนี้อาจจะนิยามได้ว่าเป็น
"ความสุขหลังเกษียณ" ได้อย่างแท้จริงเกษตรประณีตวันนี้ไม่ยากเย็นแสนเข็ญเหมือนในอดีต ปัจจุบันทางภาครัฐ และภาคเอกชน
ยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีหลายๆ โครงการต่างเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งมีหัวใจสำคัญคล้ายกันคือ เศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้ตนเองมีกินมีใช้ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นค่อยแบ่งปันเพื่อนบ้าน และขายเป็นรายได้ต่อไปโดยผ่านกิจกรรมอันหลากหลายในพื้นที่แม้มีน้อยนิด
เช่น การปลูกพืซผักสวนครัว, การปลูกไม้ผล, การเลี้ยงสัตว์ และการทำประมง เป็นต้น ซึ่งในหนังสือ การเกษตรประณีด &ลังเกษียณ ปลอดภัย...ยั่งยืน เล่มนี้
ก็จะนำเสนอแนววัธีเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ นาจากบทเรียนชีวิตจริงของเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ระดับชั้นครู
ที่หยิบกลเม็ดเคล็ดลับวิชาจากรุ่นสู่รุ่นมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง ซึ่งนอา จากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังเสริมด้วยสูตรลับที่ไม่ลับ
ทั้ง เรื่องดิน, เรื่องปุ๊ย, ฯลฯ ผ่านการทำกินบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ พื้นที่จำนวนเท่าไรที่ไม่ลับ ทั้ง เรื่องดิน เรื่องปุ้ย, ฯลฯ ผ่านการทำกินบนพื้นที่ 1 ไร่
หรือ พื้นที่จำนวนเท่าไรก็ได้ เพียงแต่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นเงินแสนเงินล้าน
สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองได้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่มากก็น้อย
สุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย