ข้อมูล eBook

ชื่อ: หัวไม่ดีก็มีวิธีสอบผ่าน

ผู้แต่ง: จิตเกษม น้อยไร่ภูมิ (พี่แมง ป.)

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องการเรียนแล้วคอยจดจำ ตัวอักษร ที่รวบรวมเป็นความรู้เพื่อนำไปสอบ เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ใช้กันมาค่อนข้างยาวนาน
แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงวิธีการที่จะทำ ให้เราเข้าถึงความรู้นั้นและสามารถจดจำได้มีหลากหลายวิธีด้วยกัน
บางคนอาจจะเรียนรู้จากภาพ บางคนอาจจะเรียนรู้และจดจำ จากการจดโน้ต โดยเน้นใจความสำคัญของเนื้อหานั้นๆพี่แมงปอ
หรือ แมง ป. ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีหลักคิดจากประสบการณ์และเทคนิคที่จะทำ ให้คุณสามารถนำองค์ความรู้ไปสอบเพื่อให้ผ่านได้
แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองหัวไม่ดีผู้คนที่คอยติดตามเพจนับล้านคนของพี่แมงปอต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคนิคต่างๆ
ของพี่แมงปอนั้นสามารถนำ เอาไปใช้ได้จริง และนี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ที่ต้องการเผยแพร่
และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ละบท แต่ละหน้า และแต่ละตัวอักษร
สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี