ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์ HSK ระดับ 2 ระบบใหม่

ผู้แต่ง: นพพิชญ์ ประหวั่น

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ
ประกอบด้วยขั้นต้น 3 ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ(7-9) แล้วหนังสือ ศัพท์ HSK ระดับ 2 ระบบใหม่ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ HSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา
หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
HSK ระดับ 2 ผู้ศึกษาภาษาจีนกลางต้องรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 772 คำ (จาก HSK ระดับ 1 จำนวน 500 คำ) โดยการวัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆ
และมีพื้นฐานที่จะศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไปได้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ระดับพื้นฐาน 772 คำ เรียงลำดับตามตัวอักษรพินอิน a-z มีคำ อ่านพินอิน คำอ่านภาษาไทย
และบอกชนิดของคำพร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจการใช้คำต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิผล