ข้อมูล eBook

ชื่อ: NEO-CLASSIC ๑๔ ถอดรหัสลายแทง พระสมเด็จบางขุนพรหม

ผู้แต่ง: เอนก หุตังคบดี

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ศาสนา/ความเชื่อ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระสมเด็จบางขุนพรหมเป็นพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมจากมหาชน อีกหนึ่งสำนัก เพราะมีความเชื่อกันว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เป็นผู้ปลุกเสก
วัดบางขุนพรหม ตั้งอยู่บนถนนวิสุทธิกษัตริย์ ต่อมามีการตัดถนนผ่า กลางวัด วัดนี้จึงถูกแบ่งออกเป็น ๒ ฝั่งและกลายเป็น ๒ วัดในที่สุด กล่าวคือ วัดใหม่อมตรสกับวัดอินทรวิหาร
โดยวัดใหม่อมตรสมีเจดีย์เก่าบรรจุพระสมเด็จ ที่กล่าวถึงอยู่นี้ กับวัดอินทรวิหารมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ พระสมเด็จบางขุนพรหม เชื่อกันว่าสร้างโดยคหบดีที่ร่ำรวยต้นสกุล ธนโกเศศ
นิมนต์หลวงปู่โตมาปลุกเสก ต่อมามีการเปิดกรุในปี พ.ศ.๒๕๐๐ และ ตรงจุดนี้เอง มีบางเรื่องราวที่เป็นรหัสลับเหมือนลายแทงแห่งพระสมเด็จบาง ขุนพรหม
ที่แม้แต่ผู้นิยมสะสมพระเครื่องหรือเซียนพระยังเข้าไม่ถึงในข้อมูลนี้ โปรดติดตามอ่านด้วยใจระทึกในหน้าต่อไป