ข้อมูล eBook

ชื่อ: ซูเปอร์แมนหลี่ ลี กาชิง & ความร่ำรวยของเศรษฐีจีนโพ้นทะเล

ผู้แต่ง: บุญชัย ใจเย็น

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ซูเปอร์แมน “หลี่” ลี กาชิง & ความร่ำรวยของเศรษฐีจีนโพ้นทะเล เป็นหนังสือสองภาค “ทูอินวัน” คือ ภาคแรก กล่าวถึง ชีวประวัติของ “ลี กาชิง”มหาเศรษฐีระดับโลก ที่สร้างฐานะมาจากศูนย์ สู่ความเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ดุจพญามังกร
ลี กาชิง จากพนักงานขายนาฬิกา มาเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติก มาสู่บริษัทผลิตดอกไม้พลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สู่ธุรกิจตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสู่การเป็นเจ้าของท่าเรือ สื่อสารโทรคมนาคมพลังงาน ค้าปลีก ฯลฯ
ท่านผู้อ่านจะได้ดื่มด่ำกับหลักคิด การเรียนรู้ การวางแผนการเงิน การสร้างตัว และการสอนลูกของ ลี กาชิง อย่างละเอียดจากหนังสือเล่มนี้และภาคสอง “ความร่ำรวยของเศรษฐีจีนโพ้นทะเล”
ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่าง เคล็ดลับความร่ำรวยของชาวจีนโพ้นทะเลหลายตัวอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องจริงและการปฏิบัติตัวของเหล่าบรรดาเศรษฐีที่สร้างตัวจากไม่มีอะไร อาศัยความขยันบากบั่น เน้นความรู้สึกนึกคิดแห่งชนชาติจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้เราเข้าใจการสร้างตัวของเขาว่าเป็นอย่างไรท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึง หลักแห่งการค้าต้องมีสัจจะมีคุณธรรม ได้รับรู้ถึงคอนเนกชัน การติดต่อค้าขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง การเก็บหอมรอมริบจนสร้างตัวได้
เทคนิคการใช้เงิน การสะสมที่ดี มารยาทในการรับประทานอาหารการพบปะสังสรรค์ และการสอนลูกหลานให้เป็นคนดี ทำการค้าเป็นหนังสือเล่มนี้ ซูเปอร์แมน “หลี่” ลี กาชิง & ความร่ำรวยของเศรษฐีจีนโพ้นทะเล
จึงเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่คุณผู้อ่านต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาด