ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิธีการครองใจลูกค้าให้ได้ตลอดกาล

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วิธีการครองใจลูกค้าให้ได้ตลอดกาล
หนังสือชุดนี้ครอบคลุมคำว่า “SERVICE”
S- SMILING                          คือมีความยิ้มแย้ม
E- EARLY-RESPONSE        มีความตอบสนองที่รวดเร็ว
R- RESPECTFULL              แสดงความนับถือให้เกียรติ
V- VOLUNTARINESS          เต็มใจหรือสมัครใจในงาน
MANNER                             บริการ
I- IMAGE ENHANCING       รักษาภาพลักษณ์ในองค์กร
C- COURTESY                   อ่อนโยน สุภาพ มารยาทดี
E- ENTHUSIASM                กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง
ต้นฉบับที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้ติดต่อได้ตลอดกาลเพียงอ่านแล้วกระทำ