ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวสู่วิธีสร้างเงินพันล้านจากงานออนไลน์

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ก้าวสู่วิธีสร้างเงินพันล้านจากงานออนไลน์
ไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันเลยในปัจจุบันนี้มีคนไทยทำได้หลายคนแล้ว
ตัวอย่างที่ดีนั้นมีค่าสรรหาคำสอนจากหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านรู้ถึง
10M&10P ที่สร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
จะสร้างเทคนิคกลยุทธ์การขายอย่างไรในยุคนี้
ยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อการขายออนไลน์
สู่ลู่ทางในการทำตลาดออนไลน์กับการสร้างแรงจูงใจ
ส่งเสริมการตลาดและใช้สื่อเพื่อการขายให้ได้ผล
การสร้างยอดขายให้ตรงกลุ่มและสร้างสายสัมพันธ์
ยุทธวิธีการสร้างความยั่งยืนบนโลกธุรกิจออนไลน์