ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความสุขที่สร้างได้ในทุกชีวิต

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สิ่งหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้ได้ค้นพบเหมือนกันก็คือ ทะเล ภูเขา เงินตราและชื่อเสียง ทั้งหลายในโลกนี้
ไม่สามารถช่วยให้มีความสุขได้เลย ในยามที่อกหัก ซึมเศร้าหรือเจ็บปวด ทรมานจากโรคร้าย
แม้นมีสมบัติสิ่งสวยงามกองเท่าภูเขา ก็ไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจได้
ว่ากันตามจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้นา มาซึ่งความพึงพอใจเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
หันมาพลิกดูเนื้อหาสาระชุดนี้แล้วจะพบว่า ความสุขทั้งหลายนั้นท่านสร้างได้ด้วยมันสมองของท่านเอง