ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทิศทางกระทรวงแรงงาน ปี 2566 เพิ่มประโยชน์ใดให้นายจ้างและแรงงาน

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน องค์กรหลักในการบริหารและพัฒนาประชากรในวัยแรงงานให้มีงานทำ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วถึง 5 กระทรวง 8 กรม
เช่น อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทั่งมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน
ศึกษาแนวคิด ประสบการณ์การทำงานในสายงานราชการ รวมถึงแผนงาน ทิศทางกระทรวงแรงงานในปี 2566 สิทธิประโยชน์สำหรับนายจ้างและแรงงานได้ในหนังสือเล่มนี้