ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง: ปาร์คอึนมิน

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะเป็นการสร้างโอกาสสำหรับใครหลายๆ คนให้มีงานทำที่ดี
ดังนั้น คำศัพท์ ไวยากรณ์หรือบทสนทนาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเรียนมากขึ้น “ศัพท์เกาหลี ไทยอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน”
เล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผู้เริ่มเรียนภาษาเกาหลีมีพื้นฐานที่ดีขึ้นทางสำนักพิมพ์ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น
เพื่อช่วยให้ท่านสามารถรู้ศัพท์เกาหลีได้อย่างทันใจและจุใจสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่โลกของภาษาเกาหลี
“ศัพท์เกาหลี ไทยอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน” เองจะช่วยปูพื้นฐานที่ดีให้กับตัวท่านเอง เพื่อให้คุณสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างเชี่ยวชาญต่อไป