ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระสมเด็จวัดระฆัง เล่ม 1 วิธีสร้างพระสมเด็จกรุวัดระฆัง

ผู้แต่ง: เรืองศักดิ์ ฮั่วจั่น และตณะ

สำนักพิมพ์: ร.ตุลา

หมวดหลัก: ศาสนา/ความเชื่อ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทางเลือกของคนยุคใหม่ เหตุผลที่คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจได้โดยง่าย อ่านจบแล้วดูพระเป็น