ข้อมูล eBook

ชื่อ: สงครามเกาหลี THE KOREAN WAR

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี ตั้งแต่ก่อนวันเสียงปืนแตกในวันที่ 25 มิถุนายน 1950
จนกระทั่งสนธิสัญญาหยุดยิงมีผลบังคับใช้ และที่พิเศษสุด หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมความทรงจำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกฝ่ายและทุกระดับชั้น
สงครามเกาหลีเป็นสงครามที่มีความพิเศษ มันมีกลไกทางการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้นตามบริบทยุคสมัยและแนวคิดทางการเมืองที่พัฒนาตามช่วงเวลา
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกับสงครามอื่น ๆ ก็คือผู้ที่อยู่ร่วมกับมัน แม้เสียงของพวกเขาจะแผ่วเบาและน้อยคนที่จะได้ยิน
แต่เสียงเล็กจ้อยของพวกเขาเหล่านั้นสามารถสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ให้กระจ่างและชัดเจนขึ้นผ่านทุกคำพูดที่เปล่งออกมาด้วยความซื่อตรง
นอกจากจะตีแผ่เหตุการณ์ของสาคราม ยุทธวิธีการรบแบบเจาะลึก ยังเผยให้เห็นมุมมืดอันน่ากลัวของความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสร้างรอยแผลลึกไว้ในใจของใครหลาย ๆ คน