ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีเงินปันผล

ผู้แต่ง: ชุมพร เสนไสย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“เงินปันผล” จากกำไรสุทธิของบริษัท กฎหมายให้ทางเลือกในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผล มีสิทธิเลือกเสียภาษีต่างหากในอัตราร้อยละ 10
แต่หากจะนำเงินปันผลไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นในการยื่นภาษีก็จะมีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล
ข้อมูลดี ๆ จากเล่มนี้จะช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผลว่าจะเสียภาษีอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด