ข้อมูล eBook

ชื่อ: Top10 กฎจราจรที่ทำผิดมากที่สุด

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน แต่ก็ยังมีผู้ทำผิดกฎจราจรเป็นจำนวนมาก และบ่อยครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ อาจถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการได้
ดังนั้น หวังว่าการวบรวม 10 กฎจราจรที่คนมักทำผิด จะช่วยสร้างความตระหนักให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น