ข้อมูล eBook

ชื่อ: Top10 วิธีรักษาพนักงานดาวเด่น

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สิ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้างานในองค์กรต้องให้ความสำคัญ คือ การผูกมัดใจให้บุคลากรที่มีคุณภาพอยู่คู่กับองค์กร ดังนั้น การสร้างคนเก่ง ที่มี Talent หรือเป็น Top Performer ช่วยลดอัตราการลาออกได้
หนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวม  10 วิธีรักษาพนักงานดาวเด่น ที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารับผิดชอบงานที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาศักยภาพตนให้สูงขึ้น สร้างความสำเร็จในเชิงธุรกิจระยะยาว