ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุดยอดเทคนิคศิลปะการพูดแบบครบเครื่อง

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ก้าวสู่การเป็นผู้พูดหรือนักพูดที่เมื่อได้พูดแล้วจะ
ฟังสบายหู-ดูสบายตา-พาสบายใจ-ทำให้ผู้ฟังเกิดความ
เชื่อถือ-เชื่อมือ-เชื่อใจ-จะทำให้ปฏิบัติตาม-ก้าวข้ามไปสู่
ความสำเร็จในการพูดได้อย่างอัศจรรย์ที่ได้รับจากรอยยิ้ม