ข้อมูล eBook

ชื่อ: Dragon Delivery เล่ม 1

ผู้แต่ง: พัณณิดา ภูมิสวัสดิ์

หมวดหลัก: นวนิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

โซลโท เอชาน เป็นหนุ่มบ้านไร่ ตั้งแต่เกิดมาก็หวังแค่จะมีชีวิตเรียบง่าย ปลูกผักทำนา และเลี้ยงจามีหลายตัวที่บ้านให้อ้วนขนมัน (จามีเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีไว้ลากเกวียนไถนา)