ข้อมูล eBook

ชื่อ: Dragon Delivery เล่ม 4 (จบ)

ผู้แต่ง: พัณณิดา ภูมิสวัสดิ์

หมวดหลัก: นวนิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

โซลโทคิดว่าตัวเองมาที่ซีเลเพื่อรับมรดกร้านมังกรจากญาติที่หายสาบสูญไป