ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดอกจานอ่านคำ เล่ม 1

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุด ดอกจานอ่านคำ สอนอ่านภาษาไทยจากง่ายไปยาก รวม ๖ เล่ม พร้อมภาพประกอบช่วยให้อ่านง่ายและสนุกกับการอ่าน 
เล่ม ๑ พยัญชนะ + สระ
บทที่ ๑  อักษรกลาง + สระเดี่ยว เสียงยาว
บทที่ ๒  อักษรกลาง + สระเดี่ยว เสียงสั้น
บทที่ ๓  อักษรสูง + สระเดี่ยว เสียงยาว 
บทที่ ๔  อักษรสูง + สระเดี่ยว เสียงสั้น
บทที่ ๕  อักษรต่ำ + สระเดี่ยว เสียงยาว
บทที่ ๖  อักษรต่ำ + สระเดี่ยว เสียงสั้น