ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดอกจานอ่านคำ เล่ม 2

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุด ดอกจานอ่านคำ สอนอ่านภาษาไทยจากง่ายไปยาก รวม ๖ เล่ม พร้อมภาพประกอบช่วยให้อ่านง่ายและสนุกกับการอ่าน
เล่ม ๒ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์
บทที่ ๑  อักษรกลาง + สระเดี่ยว เสียงยาว + วรรณยุกต์   
บทที่ ๒  อักษรกลาง + สระประสม เสียงยาว + วรรณยุกต์ 
บทที่ ๓  อักษรสูง + สระเดี่ยว เสียงยาว + วรรณยุกต์  
บทที่ ๔  อักษรสูง + สระประสม เสียงยาว + วรรณยุกต์  
บทที่ ๕  อักษรต่ำ + สระเดี่ยว เสียงยาว + วรรณยุกต์  
บทที่ ๖  อักษรต่ำ + สระประสม เสียงยาว + วรรณยุกต์  
บทที่ ๗  พยัญชนะ + สระเดี่ยว เสียงสั้น + วรรณยุกต์  
บทที่ ๘  พยัญชนะ + สระเกิน + วรรณยุกต์