ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดอกจานอ่านคำ เล่ม 4

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุด ดอกจานอ่านคำ สอนอ่านภาษาไทยจากง่ายไปยาก รวม ๖ เล่ม พร้อมภาพประกอบช่วยให้อ่านง่ายและสนุกกับการอ่าน
เล่ม ๔ อักษรนำและตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา
บทที่ ๑  อักษรนำ
บทที่ ๒  พยัญชนะที่ยังไม่ได้นำมาใช้
บทที่ ๓  ตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา