ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดอกจานอ่านคำ เล่ม 5

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุด ดอกจานอ่านคำ สอนอ่านภาษาไทยจากง่ายไปยาก รวม ๖ เล่ม พร้อมภาพประกอบช่วยให้อ่านง่ายและสนุกกับการอ่าน
เล่ม ๕ คำควบกล้ำ + คำยากคำยืม
บทที่ ๑  คำควบกล้ำแท้ คำควบกล้ำไม่แท้
บทที่ ๒  คำยาก คำยืม