ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยกระดับองค์กร สร้างคนให้ทันโลกเมตาเวิร์ส

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“Metaverse” คือชุมชนโลกเสมือนจริงที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทั่วโลกต่างจับตามอง บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ นักการตลาด และนักวิเคราะห์
ต่างพูดกันว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ผู้คนจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน
สมาคมเมตาเวิร์ส มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง Productivity ให้กับภาคอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเชิงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการประยุกต์ใช้เมตาเวิร์สกับภาคส่วนต่างๆ ช่วยส่งเสริมความรู้
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี และป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวง ในมุมมองของ ดร.นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย ผู้มีประสบการณ์ในสายงานเทคโนโลยี มองว่า Metaverse เป็น Digital Technology
ในการพัฒนาทักษะการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยว การแพทย์ แฟชั่น การลงทุน การจัดอบรม
รวมไปถึงการพัฒนางานด้าน HR แล้วเจ้าของธุรกิจต้องเตรียมตัวอะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนกระโจนเข้าสู่โลกเสมือนจริงใบนี้ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!