ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเตรียมตัวก่อนทำระบบ e-Tax Invoice สำหรับ ผู้ประกอบการ,นักบัญชี V1.3.23.8.23

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คู่มือเตรียมตัวก่อนทำระบบ e-Tax Invoice" นี้ ได้รวบรวมแนวทาง ขั้นตอนและคำแนะนำ สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี ที่ต้องการจะเริ่มต้นหรือปรับปรุงระบบ e-Tax Invoice ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคคล องค์กร และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับระบบ e-Tax Invoice ในอนาคต