ข้อมูล eBook

ชื่อ: มาทำให้มีเงินเหลือเก็บ

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แม้เงินจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เรื่องสำคัญส่วนใหญ่ต้องใช้เงิน การประหยัดเงินกับเรื่องเล็กๆทำให้มีเงินเก็บไปทำเรื่องใหญ่
ยิ่งเงินของคุณทำงานหนักเท่าไหร่ ตัวคุณก็จะทำงานน้อยลงเท่ำนั้น
ไม่สำคัญหรอกว่าคุณหาเงินได้เท่าไรสำคัญตรงที่คุณเก็บเงินได้เท่าไรต่างหาก
คนที่ทำงานมากกว่าเงินที่ได้อีกไม่นานจะได้เงินมากกว่างานที่เขาทำ
อย่าเสียดายถ้าต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มพูน ”ความฉลาด” เพราะการต้องจ่าย “ค่าโง่ ” ทีหลังนั้นมักจะแพงกว่าเสมอ