ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือภาษีกิจการเปิดใหม่ เล่ม 2

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องภาษีถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น หากกิจการทำกำไรได้มากมียอดขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แล้วไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากตรวจพบจะต้องเจอบทลงโทษ คือ เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องจ่ายในเดือนภาษี
กิจการของคุณจะไม่เจอเรื่องแบบนี้ หากเพียงแค่อ่าน “คู่มือภาษีกิจการเปิดใหม่” ซึ่งมีเนื้อหาอธิบายเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มธุรกิจในระดับเบื้องต้น 5 ประเภท คือ
(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (3) ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (4) อากรแสตมป์ (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จากเล่มที่ 1 ที่ได้อธิบายไปแล้วในเรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ มาศึกษาประเภทต่อกันในเล่มที่ 2 เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี หัก ณ ที่จ่าย เป็นการอธิบายหลักการคำนวณภาษีอย่างละเอียด
และบางส่วนมีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจพง่าย ช่วยลดความกังวลในการทำผิดพลาด เพื่อให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี และกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้ในอนาคต