ข้อมูล eBook

ชื่อ: 10 เรื่องต้องรู้ สิทธิประกันสังคม

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สิทธิจากกองทุนประกันสังคม และสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนของประกันสังคม แต่ละสิทธิให้ความคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร แม้จะนั่งทำงานในออฟฟิศ
แต่ชีวิตก็มีความเสี่ยง! คุณอาจได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่ส่งผลต่อรายได้ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา
หนังสือ “10 เรื่องต้องรู้ สิทธิประกันสังคม” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับไว้อย่างครบถ้วน ถือเป็นคู่มือที่ควรมีติดตัว เพื่อรักษาสิทธิและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง