ข้อมูล eBook

ชื่อ: เปลี่ยนหัวหน้างานให้เป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การที่จะพัฒนาองค์กรใดองค์กรหนึ่ง...ให้มีความเข้มแข็ง จุดเริ่มต้นที่แท้จริงนั้นจะเริ่มจากคนใดคนหนึ่งในองค์กรไม่ได้ เพราะคำว่าองค์กรนั้นรวมถึงทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ
แม้แต่แม่บ้านพนักงานขับรถ ไปถึงระดับหัวหน้าสายงาน และแม้แต่เจ้าขององค์กรหรือผู้บริหารระดับซีอีโอก็ตาม หัวหน้างาน คือ มนุษย์งานผู้นำ ที่นอกจากจะมีความเก่ง ฉลาดในการทำงานแล้ว
สิ่งที่หัวหน้างานนั้นจะต้องมีด้วย คือ ความสามารถในการพัฒนาองค์กร เพราะการพัฒนาองค์กรคือการพัฒนาบุคลากรภายใต้การดูแลแต่ละส่วนงาน ให้เขาได้มีองค์ความรู้
เพื่อนำเอามาใช้กับการทำงานที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างพร้อมเพรียงอาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ ผู้เป็นวิทยากรที่นำเอาความรู้ไปถ่ายทอดตามองค์กร
และเป็นนักเขียนที่มีผลงานติดต่อกันหลายสิบเล่ม ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์มาเขียนรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้นำเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสม