ข้อมูล eBook

ชื่อ: 7 ลูกค้าที่สร้างเงินล้านให้คุณ

ผู้แต่ง: พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมคุณถึงทำธุรกิจล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งที่คุณทำทุกอย่างตามที่กูรูระดับโลกบอก ทำทุกอย่างตามที่เหล่าเศรษฐีจำนวนมากบอก แต่สิ่งที่คุณได้รับคือความสำเร็จเพียงน้อยนิด
บางครั้งก็แทบเอาตัวไม่รอดทั้งที่่คุณขยัน ทำ งานหนักและอดทนอย่างมาก คำตอบง่ายมาก เพราะเศรษฐีและบรรดาคนมั่่งมีเหล่านั้้นบอกคุณไม่หมด เขาไม่ได้บอกแก่นแท้ในการหาเงิน
ไม่ได้บอกความลับบางอย่างที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ของเขาต้องมัวหมองให้กับคุณ พูดง่ายๆ คือคุณไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกหลานของเขาแล้วเขาจะมาบอกคุณทั้้งหมดเพื่่ออะไร ก่อนอื่่นผมต้องบอกกับทุกคน
ว่าหนังสือเล่มนี้้ไม่ใช่การบันทึกคำบอกเล่าของเหล่ามหาเศรษฐีหรือผู้มั่่งคั่่ง แต่เปนการตั้้งข้อสังเกตของ คุณพรศักดิ์์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ เจ้าของศาสตร์แห่งผู้นำจากสุุดยอดวรรณกรรมไทย, Cryptocurrency 101 Plus,
รวยด้วย Crypto แบบ VI ฯลฯ ที่่มีต่อความสำเร็จของเหล่าคนรวย มหาเศรษฐีทั่่วโลกว่าเขาทำอย่างไรถึงร่ำรวยกันแบบนจนพบว่า เพราะพวกเขาทุกคนล้วนแต่รู้จักกับสิ่่งที่่เรียกว่ากิเลส 7 อย่างคือ
เสพกาม ตะกละ นักพนัน จอมขี้้เกียจ เจ้าโทสะ ริษยา และหลงตนเองเป็นอย่างดีและรู้จักใช้พวกมันในการสร้างธุรกิจผลิตเงินพวกเขาไม่ได้มองกิเลสว่าเป็นความบาป
แต่ในทางตรงข้ามเขากลับมองว่ามันคือโอกาสทางธุรกิจที่่ จะสร้างเงินล้านมาเข้ากระเป๋า นี่่คือสิ่่งที่่คนรวยทั่่วโลกไม่เคยบอกคุณ