ข้อมูล eBook

ชื่อ: OKRs ชีวิต ปรับมุมคิด พิชิตเป้าหมาย

ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แรงบันดาลใจในการเขียนจากการที่ได้มีโอกาสจากสำนักพิมพ์ซีเอ็ดฯ เป็นผู้แปลและบรรณาธิการหนังสือที่ชื่อว่า “Measure What Matters” ของจอห์น ดัวร์
ผู้ที่เป็นต้นตำรับของแนวคิดเครื่องมือการบริหารผลงานองค์กรที่ชื่อว่า “OKRs (Objective & Key Results)” และได้ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยว่า
“ตั้งเป้าชัด วัดได้ด้วย OKRs” ในระหว่างที่แปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เรา (ผมและทีมงานผู้แปลอีก 5 คน) ได้เรียนรู้และนำเอาหลักการของ OKRs มาใช้กับการแปลหนังสือเล่มนี้ไปด้วย
เช่น เวลาเจอปัญหาเราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรให้เร็วที่สุดง่ายที่สุดและเหมาะสมที่สุดคือถ้าเราต้องการจะใช้พลังของทีมงานในการจัดการกับความท้าทายหรือปัญหายากๆ
เราควรทำอย่างไร และเราได้เรียนรู้อะไรมากมายนอกเหนือจากการแปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้หลังจากนั้นผมอยากรู้ว่าแนวคิดของ OKRs จะสามารถใช้กับการตั้งเป้าหมายชีวิตของคนธรรมดา
ที่ไม่ใช่องค์กรได้หรือไม่ผมจึงเริ่มนำเอาแนวคิดนี้มาลองใช้กับตัวเองทั้งเรื่องการวิ่งมาราธอน ฮาล์ฟ มาราธอน มินิมาราธอนให้ได้เวลาที่ต้องการ นำมาใช้กับการตั้งเป้าเขียนหนังสือ (เขียนเอง พิมพ์เอง ขายเอง)
ตั้งเป้าหมายกับการทำงานในอาชีพที่ปรึกษาที่อยากจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้ระดับกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขององค์กรลูกค้า ตั้งเป้าหมายเรื่องการสร้างรายได้ที่เรียกว่า “Passive Income”
คือการลงทุนทำอะไรครั้งเดียวแล้วมีรายได้เข้ามาตลอดนอกจากนี้ได้มีโอกาสนำเอาแนวคิดนี้ไปเผยแพร่แนะนำ ให้คำปรึกษากับคนธรรมดาอีกหลายๆ คน เพียงแต่ไม่ได้บอกเขาว่าสิ่งที่แนะนำไปนั้นใช้หลักการ
แนวคิดของ OKRs ทำให้คนหลายคนตั้งเป้าที่ท้าทายได้ ไม่กลัวความล้มเหลว โฟกัสกับเป้าหมายทีละเรื่อง และแนวคิดนี้ได้ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคลแม้ว่าจะไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครๆ
แต่ก็ช่วยปลดล็อกความคิดแบบเดิมๆ ที่เขาคิดติดอยู่กับความกลัว ความกังวลต่อเรื่องความล้มเหลว และสามารถนำเอาแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการตั้งเป้าหมายชีวิตในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้