ข้อมูล eBook

ชื่อ: 1,009 สำนวนอังกฤษทันสมัย สปีคได้เท่ๆ คมๆ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฝึกพูดง่ายๆ เเต่มีสไตล์ นำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งสนทนา   หรือเเชทกับเพื่อนต่างชาติ ด้วยวลีฮอตๆ สำนวนเฟี้ยวๆ คำเเสลงโดนๆ ที่ไม่มีในตำราเรียน ภาษาอังกฤษอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้
ในชีวิตประจำวันของคนไทยเราการฝึกภาษาให้แข็งแรงนั้นมีหลายกลวิธีที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและได้คุณภาพ ในคู่มือเล่มนี้ได้เลือกทางลัดง่ายๆ มาให้คุณเรียนรู้
แต่ละบทบรรจุวลี สำนวน และศัพท์แสลงที่ทันสมัย ฝึกพูดและจดจำได้อย่างง่ายดาย เพราะมีความสั้นกระชับสามารถนำไปพิมพ์แชทได้สบาย ๆ หรือนำไปสนทนากับเพื่อนต่างชาติได้อย่างสนุก
และไม่ตกยุคสมัย ทั้งนี้ การพูดคุยภาษาอังกฤษในทางปฏิบัตินั้น ส่วนใหญ่ไม่ว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติต่างภาษาอื่น ๆ เขาจะนิยมใช้สำนวน และวสีสั้นๆ ในการสนทนากัน ไม่ได้ใช้รูปประโยดอย่างภาษาเขียน
ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยเราจะเรียนแต่ภาษาอังกฤษในรูปแบบของภาษาเขียนกันมาแต่เล็กแต่น้อยในห้องเรียน ดังนั้น หากต้องการมาฟิตภาษากันใหม่ให้พูดได้สื่อสารได้ก็จำเป็นต้องมาเรียนรู้สำนวน วลีสั้น
ประโยคง่ายๆ คมๆ และศัพท์แสลงต่างๆ ที่ร่วมสมัยจึงจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างไม่อายชาวโลก วลี ศัพท์แสลง และรูปประโยคง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกภาษาในเล่มนี้มีนับพันดำ จดจำง่าย
นำไปฝึกพูดได้สบายปาก เพราะมีคำอ่านประกอบให้ทุกคำ ขอให้ฝึกอ่านออกเสียง และนำไปใช้ในแต่ละวันอย่างน้อยวันละ 5 ดำ รับรองว่าภาษาอังกฤษของคุณจะฟิตเปรี๊ยะและอะเมซิงจนใครๆ ก็ต้องเอ่ยชม