ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๑๓ รัฐประหารยึดอำนาจบทเรียนประชาธิปไตยไทย

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

๘๐ กว่าปีที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด อำนาจอธิปไตยถูกตราไว้ว่าเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อกลุ่มคนต้องการอำนาจการปกครองตามหนทางประชาธิปไตย
คือ การเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้ง หากแต่เมื่อเกิดความขัดแย้ง ต้องการแก่งแย่งในอำนาจนั้น การใช้ดำลังเข้ายึดอำนาจจึงเกิดขึ้น เปิดบันทึกการเมืองการปกครองของไทยที่ผ่านทั้งการก่อการรัฐประหาร   
จนไปถึงการก่อกบฎ ลำดับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย จากรุ่น...สู่รุ่น จากรัฐบาล...สู่รัฐบาล และการเปลี่ยนผ่านด้วยการใช้อำนาจยึดครอง