ข้อมูล eBook

ชื่อ: 20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก

ผู้แต่ง: บุญชัย ใจเย็น

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แม้ว่าประเทศไทยเรานี้จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ แต่ทว่ายังมีองค์กรบางแห่งให้ความสำคัญและมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนไทยและมอบรางวัลที่สำคัญให้ ที่เรียกกันว่า ยูเนสโก
ซึ่งการที่ใครสักคนจะได้รางวัลนี้จะต้องเป็นบุคคลมากด้วยคุณงามและความดีที่ทำเพื่อสังคมนั้นๆประเทศนั้นๆ โดยบริสุทธิ์ใจบุญชัย ใจเย็น นักเขียนที่มากด้วยลีลาในการเขียน
ได้รวบรวมเรื่องราวของคนไทย 20 คนที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอ่านแล้วมีความสุขเพราะอย่างน้อยประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครใดๆ ในโลกนี้
และแต่ละบุคคลที่เป็นคนไทยต่างก็มากด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิเหมาะสมทั้งสิ้น อ่านแล้วขอร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ปราชญ์สำนักพิมพ์ได้นำเสนอ