ข้อมูล eBook

ชื่อ: 50 บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องราวบุคคลสำคัญของโลก ผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานทางวิ ทยาศาสตร์มากมาย ทั้งอ่านสนุกและได้ความรู้   มารู้จักบุคคลสำคัญมากมายที่ทุ่ มเทชีวิต ความสามารถ ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ นำมาซึ่งวิทยาการต่างๆ สร้างประโยชน์ให้ผู้ คนและโลกของเรามาจนถึงทุกวันนี้