ข้อมูล eBook

ชื่อ: เงินปันผลกับภาษีระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง: ดร.ยาริกา เรืองศิริ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

ความสับสนของนักลงทุนที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ มักจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าเงินปันผลที่ได้มานั้น จะต้องเสียภาษีในต่างประเทศหรือในไทย “เงินปันผลกับภาษีระหว่างประเทศ” เล่มนี้จะช่วยให้นักลงทุนดำเนินการด้านภาษีกับเงินปันผลจากต่างประเทศได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะได้รวบรวมประเด็นทางภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ เช่น กรณีที่บริษัทไทยหรือบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยได้เงินปันผลจากต่างประเทศจะมีภาระภาษีในประเทศอย่างไร หรือภาษีที่เสียไว้ในต่างประเทศจะนำมาเป็นเครดิตภาษีในไทยได้หรือไม่และมีวิธีการอย่างไร