ข้อมูล eBook

ชื่อ: พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ Computer Dictionary

ผู้แต่ง: จักรกฤษณ์ นพคุณ, สุพรรษา ยวงทอง, วิโรจน์ ชัยมูล

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ไอที และอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ พร้อมความหมายที่ชัดเจน และภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีชื่อโดเมนประเทศต่างๆ ทั่วโลก และคำย่อในการสนทนาออนไลน์ พร้อมศัพท์ที่เป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย