ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด

ผู้แต่ง: ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันทางการค้าในยุคแห่งการเปิดเสรีที่ทวีความเข้มข้นสูงขึ้นทุกองค์กรธุรกิจต่างก็มุ่งหวังที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานโลจิสติกส์ของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง ! คำถามก็คือ คุณจะเหนือกว่า “คู่แข่ง” ได้อย่างไร ? หนังสือ “ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด” ได้นำเสนอวิธีผสมผสาน “สุดยอดกลยุทธ์ทางการตลาด” อย่างชาญฉลาดและแยบยลผสมผสานเข้ากับพลังขับเคลื่อนโลจิสติกส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ผลกำไรและชัยชนะให้กับองค์กรของคุณอย่างได้ผล !"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-21 07:04
2017-12-21 01:03