ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง: เอกชัย เจริญนิตย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา