ข้อมูล eBook

ชื่อ: 90วิธี สอนลูกให้เติบโตแบบคุณแม่สมัยใหม่

ผู้แต่ง: รุจิกา วานนท์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: แม่และเด็ก

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะหลงลืมไปบ้างว่าควรปฏิบัติกับลูก
ของคุณอย่างไร เพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณยังรักเขา ยังสนใจ
ในตัวเขา ไม่ใช่ทำแต่งานในทุกๆวัน อีกทั้งยังมีสถานการณ์
ตัวอย่างต่างๆ ที่อาจเคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ
ผู้อ่านเอง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละครอบครัวนั้นย่อม
แตกต่างกันออกไป ในหนังสือเล่มนี้เพียงแต่ยกตัวอย่าง
สถานการณ์และวิธีการแก้ไขที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้
ได้จริงในครอบครัว
"