ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดูแลการกินให้ดี ก็ไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็ง

ผู้แต่ง: อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สาธารณสุข

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่เป็นมะเร็ง... ต้องควบคุมเรื่องอาหารให้ดี ควบคุมาวะอารมณ์ให้ดี เพราะมะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมพันธุ์ แต่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของเรา "