ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ

ผู้แต่ง: ภูสยาม อินทรักษานนท์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"จุดเริ่มต้นที่มาจากความคิดที่ดี ลงมือทำให้เต็มที่ ความสำเร็จ ย่อมจะเป็นของคุณตลอดไป "