ข้อมูล eBook

ชื่อ: 100 เรื่อง 100 โรค ปวดหลัง โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง

ผู้แต่ง: นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับปวดหลัง/การตรวจดูอาการด้วยตนเองโดยการใช้แผนภูมิ/การดูแลตนเอง/เมื่อไรควรไปพบแพทย์ หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-28 01:05