ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำราแพทย์แผนจีน:การตรวจวินิจฉัย

ผู้แต่ง: นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมวิธีตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยเอกลักษณ์ของแพทย์แผนจีนรวมไปถึงการรักษาในมิติของความเป็นองค์รวมอย่างละเอียด